Aeg minna autokooli.

Home » Autokool » Aeg minna autokooli.

Kui oleme otsustanud minna autokooli, siis alati tekib küsimus, et milline autokool oleks parim. Valiku tegemisel võetakse arvesse erinevaid komponente, millest tihtipeale kõige olulisemaks peetakse hinda, mida üks või teine autokool välja “reklaamib”. Hiljem õpingute käigus selgub aga tõsiasi, et odavate hindade taga peitub autokoolil terve rida „nippe“, kuidas kliendi kukrut kergendada.

Igal isikul on vastavalt seadusele võimalik tagasi saada koolituse eest tulumaks. Aasta peale autokooli tagastatakse tulumaks, koolile kulutatud summa eest. Hetkel on tagasimakstava osa suurus 21%.

Juhul kui autokooli õpilane on alla 26-aasta ja ise tulu ei teeni ehk tööl ei käi, siis targem otsus oleks koolitus lasta kinnimaksta näiteks vanematel kes tulu teenivad. Nii on võimalik ka noorukestel tulumaks tagasi saada. Juhul kui autokooli õpetaja on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), siis õpilasel jääb tulumaks saamata, kuna FIE-el ei ole haridusministeeriumi ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba. Et maksetest saaks hiljem parema ülevaate ning vältida vaidlusi koolitustasude osas, soovitan maksed teha alati võimalusel ülekandega autokooli arvele ja vältida sularahas sõiduõpetajatega arveldamist.
Kas koolitusmaksumuse sisse on arvestatud kõik ettenähtud koolitused.

 

sõitma sõitma

Kas koolitustasu sisaldab eksamitasusid?
Mis juhtub läbikukkumisel ?

Ega sõiduplatsi eest ei tule täiendavalt juurde maksta.

Koolitatav peaks teada saama, milliseid koolitusi sisaldab endast koolitusmaksumus – A-kategooria algastme koolitus koosneb teooria ja sõiduõppest (miinimummaht on 25 tundi teooriat ja 20 tundi sõitu) lisaks on vaja läbida libedasõidu riskivältimise koolitus (2 tundi teooriat ja 1 tund sõitu) maanteeameti poolt heakskiidetud õppeväljakul ja pimedaaja koolitus (1 tund teooriat ja 1 tund sõitu). Viimast võib läbida suvisel ajal ka spetsiaalsel simulaatoril. Lisaks tuleb koolitataval läbida ka esmaabikoolitus.

Kas koolitusmaksumuses sisalduvad ka eksamitasud? Kui neid seal sees pole siis palju on nende kogumaksumus. Kunagi pole garanteeritud, et õpilane läbib ARK eksamid ühekorraga, selleks tuleb üle vaadata palju maksavad ka lisasõidutunnid ning järeleksam.

Autokooli reputatsioon.

Lisaks eelnevatele hinnakujundajatele on koolitatavale olulisemaks siiski tema vahetu õpetaja, kellega koostöö peab klappima ning toimuma intensiivne õpe. Ebausaldavaks muutuvad need õpetajad kes teevad oma kohustuslikud sõidutunnid täis ja edaspidi hakkavad teie raha otse endale tasku panema.

Üldjuhul on kasutusel selline süsteem FIE-dega sõitmisel. Nii tegutsedes ei pruugi õpetajal olla erilist motivatsiooni õpilast õpetada, sest tema suurem sissetulek algav alles siis kui kohustuslikud tunnid on läbi ja õpilane vajaks lisatunde. Samuti vältige autokoole, mis vaevlevad õpilaste puuduse käes ning seetõttu on sunnitud koolitatavaid võimalikult kaua kinni hoidma. Juhul, kui tunned, et õppetöö ei suju õpetaja pärast siis uuri juba algselt kas sul on võimalik ka õpetajat vahetadal või autokooli reeglid ei luba seda.

Algmaterjalid, õppevahendid autokooli jaoks.

Usaldusväärsus ennekõike.

Kool peab omama õppeklassi ning õppeautot. Kas olete ikkagi saanud teenust täie raha eest, või on midagi veel võimalik saada ? Nagu jutus välja tuli siis õppekava on üles ehitatud väikestest koolitustest, mille eest on võimalik alati kavalalt raha juurde küsida. Siinkohal tuleb koolitataval jällegi huvi tunda, kas autokoolil on endal olemas maanteeameti poolt heakskiidetud õppesõiduväljak, millel viia läbi kõiki nõutud koolitusi.
Autokooli valikul tuleb abiks inforegister, millest on näha kas autokoolil on mingeid võlgnevusi. Külastades krediidiinfo kodulekülge, saate teada, kas makstes ära koolitustasu saate ka selle eest teenuse või sulgeb selle järgselt kool oma uksed, sest maksuvõlad riigi ees sunnivad seda.

Kas koolil on võimalus pakkuda igal ajal libeda ja pimeda aja sõidu korraldamist või öeldakse, et vaata, sealt saad – mine käi ära ja tule siis tagasi. Kui mingil põhjusel jääb haiguse tõttu mingil koolitusel osalemata, siis mida peab tegema järelloengu jaoks, kas seda on võimalik e-keskkonnas lahendada ? Samuti peab e-keskkond olema heaks kiidetud maanteeameti poolt.

Ilmselt samu nippe jagab ka maanteeameti kodulehekülg. Kui ilmneb põhjus miks autokool just teie vajadusi ei rahulda siis autokooli vahetusel süütunnet ei pea tundma.

Comments are closed

Footer Column 1

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 2

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 3

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 4

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

A wordpress theme from BWThemes